VÍTAJTE

ShinyStat

Agora v antickom Grécku bola schôdza voľných ľudí aby spoznávali rozhodnutia kráľov a generálov. Toto zhromaždenie sa zvyklo schádzať v centre mesta a začalo to byť centrum ekonomiky, politiky a kultúrneho života.

Tam  udržiavali náboženské cirkevné sviatky, slávnostné obrady. Bolo to tiež sídlo pojednávaní a bolo tam prejednávaných mnoho problémov, každý občan sa mohol zúčastniť, povedať svoj názor.

antickom období, kedy bola kultúra prenášaná ústne, Agora bolo miesto, kde sa hrali rapsódie a ódy , umelecké diela alebo Homérove básne. 

Grécku reprezentovali Sofiinu silu, ako Xenofanes povedal:  Agora bolo miesto kde Sokrates, jeden z najdôležitejších filozofov, hovoril o jeho myšlienkach a dával ich do kontaktu so vzdelanými ľuďmi, pomáhal iróniou a vyvracal dôkazy, keď pochyboval o ich myslení.

Z toho dôvodu je Agora tiež jedno z najstarších kultúrnych koreňov, to je miesto kde sa najdôležitejší myslitelia  učili a vyučovali cit pre vedomosti.

Platonik Pitagoras povedal: the town can!

To je dôvod prečo meno asociácie je LAGORA.

Pre nás je dôležité zachovať naše zákony a aktivity, finančne členstvo.

Prehľadávanie tradícii a histórie Calabrie, cieľom asociácie je kultúrny a občiansky vývoj mesta a podporovanie kultúrnych aktivít: exhibície, koncerty, stretnutia a hry.