VÍTEJTE   

ShinyStat

Agora v antickém Řecku byla schůze volných lidí, aby se seznámili s rozhodnutím králů a generálů.

Toto shromáždění se scházelo v centu města a stalo se centrem ekonomiky
 a kulturního života.
 
 Tam udržovali náboženské církevní svátky a slavnostní obřady. Bylo to
 také sídlo projednávání, kde se řešilo mnoho problémů. Každý občan se
 mohl zúčastnit a říct svůj názor.
 
 V antickém období, kde byla kultura pronášená ústně, Agora bylo místo,
 kde se hráli rapsódie a ódy,
 umělecká díla a nebo Homérové básně.
 
 Jak řekl Xenofanes, v Řecku zpodobňovali Sofiinu sílu. Agora bylo
 místo, kde Sokrates, jeden z nejdůležitějších filozofů mluvil o jeho
 myšlenkách a dával jich do kontaktu se vzdálenými lidmi,
 pomáhal ironií a vyvracel důkazy, když pochyboval o jejich myšlení.
 
 Z tohoto důvodu je Agora též jedno z nejstarších kulturních kořenů. Je
 to místo, kde se nejdůležitější myslitelé učili a vyučovali citu pro
 vědomost.
 
 Platonik Pitagoras řekl: the town can!
 
 To je důvod, proč méně asociace je LAGORA
 
 Pro nás je důležité zachovat naše zákony a aktivity, finanční členství.
 
 Prohledávání tradic a historie Calabrie. Cílem asociací je kulturní a
 občanský vývoj města a
 podporování kulturních aktivit: exibice, koncerty, střetnutí a hry.