ДОБРЕ ДОШЛИ!

ShinyStat

В АНТИЧНА ГЪЦИЯ СЪЩЕСТВУВАЛА АСАМБЛЕЯ НА СВОБОДНИТЕ, КЪДЕТО
СЕ ОГЛАСЯВАЛИ СЪОБЩЕНИЯТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ИЛИ ЦАРЕТЕ.


ТАЗИ АСАМБЛЕЯ Е БИЛА ОБИКНОВЕНО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД НА
ГРАДА И ТАКА СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В ЦЕНТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ,
ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ.цЕНТЪРЪТ БИЛ НЕ САМО
ИКОНОМИЧЕСКИ, НО И МОРАЛЕН И СВЯТ ЗА ГРАДА.В АГОРАТА СЕ
СЪБИРАЛИ ХОРА ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ И ОТ ТАМ ТРЪГВАЛИ
ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИИ ЗА  ДА ДОСТИГНАТ ДО АКРОПОЛА.

В древната епоха, когато голяма част от културата била
предавана устно Агората била мястото , където Рапсодията и
Аида се представяли като комерчески поеми. Както
свидетелства Ксенофан в гръцкия свят те представлявали
философия и именно там Сократ един великите философи
обяснявал своите мисли и обсъждал е учените техните
заявления чрез ирония и опровержения. Ето затова Агората
представлява най- древният културен корен от момента, в
който се е зародила и развивала висшата форма на западните
мисли.Великите философи са се учили и изучавали науки както
казва Питагор :"Аз страстно искам да уча и да ме учат като в
същото време уча хората в центъра на града."

В това "сърце" на града е съсредоточен градският
политически живот, където са получавани новините, формирали
са се коментари, колективни разсъждения на хората и вещи, в
Агората е имало затвор за осъдени на смърт и резиденция на
висшата полиция.
 

Заедно с главните публични здания в Агората имало много
църкви: Леокрион, храма на Аполон, свещената  стена на Зак
и вратата на Зевс.
  

Навсякъде тук има статуи на Зевс.
Олтарите на 19 богини са наредени в централното място на
площада като в другият му край е била разположена стената
на плача.
Около площада публични здания като Толус, резиденцията на
Прит, мястото но Съвета на петдесетте, Метро, храма на
Цибилий,държавния архив и сгради за чиновниците.

В планиметрически аспект е имало два типа Агори: архаична
и йоническа.
Първите пресичали улици, преградени с врати по четирите
страни съединени една с другатака, че образували проход.

Вратите били измислени така, че да се превръщат в
съществен елемент за удобство по време на събрания за да
пазят от слънце и дъжд.

После краткого исторического изложения термина Агора уже
ясен мотив, по которому был избран этот термин в качестве
имени ассоциации, которая предлагается для содействия
культурному и цивилизованному развитию граждан, поиску и
открытию традиций и историческо-культурных аспектов
Калабрии, а также для содействия расширению культурной
деятельности, такой, как выставки изобразительных искусств,
обозрения, встречи, театральные начинания, концерты.

След това кратко историческо изложение можем да кажем, че
терминът Агора е мотив, избран в името на асоциацията,
която предлага помощ за културното и цивилизационно
развитие на гражданите.Търсенето в историческо - културните
проучвания на Калабрия показват наличието на голяма културна
дейност- произведения на изобразителното изкуство, възгледи,
срещи, театрални постановки и концирти.