_________________________________________

 

 

           

 
           
 
 
 
           

   VÍTEJTE

   

 

 

 

Agora v antickém Řecku byla schůze volných lidí, aby se seznámili s rozhodnutím králů a generálů.
Toto shromáždění se scházelo v centu města a stalo se centrem ekonomiky
a kulturního života.

Tam udržovali náboženské církevní svátky a slavnostní obřady. Bylo to
také sídlo projednávání, kde se řešilo mnoho problémů. Každý občan se
mohl zúčastnit a říct svůj názor.

V antickém období, kde byla kultura pronášená ústně, Agora bylo místo,
kde se hráli rapsódie a ódy,
umělecká díla a nebo Homérové básně.

Jak řekl Xenofanes, v Řecku zpodobňovali Sofiinu sílu. Agora bylo
místo, kde Sokrates, jeden z nejdůležitějších filozofů mluvil o jeho
myšlenkách a dával jich do kontaktu se vzdálenými lidmi,
pomáhal ironií a vyvracel důkazy, když pochyboval o jejich myšlení.

Z tohoto důvodu je Agora též jedno z nejstarších kulturních kořenů. Je
to místo, kde se nejdůležitější myslitelé učili a vyučovali citu pro
vědomost.

Platonik Pitagoras řekl: the town can!

To je důvod, proč méně asociace je LAGORA

Pro nás je důležité zachovat naše zákony a aktivity, finanční členství.

Prohledávání tradic a historie Calabrie. Cílem asociací je kulturní a
občanský vývoj města a
podporování kulturních aktivit: exibice, koncerty, střetnutí a hry.

 

 

ShinyStat